Energie
Wat is een energielabel?

Wat is een energielabel?

Het energielabel is een label dat aangeeft hoe zuinig een huishoudelijk apparaat is. Het geeft ook aan hoeveel energie het apparaat gebruikt. Op het label staat ook de letter A, B, C, D of E. De A staat voor het meest zuinige apparaat en de E voor het minst zuinige apparaat.

Wat is een Energielabel?

Wat is een energielabel?

Een energielabel is een document dat aangeeft hoeveel energie een gebouw of apparaat verbruikt. Het label toont ook de CO2-uitstoot van het gebouw of apparaat. Energielabels zijn verplicht voor alle nieuwe gebouwen in Nederland sinds 1 januari 2020.

Hoe wordt het Energielabel berekend?

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een maat voor de energiezuinigheid van een woning. Het label geeft de gemiddelde jaarlijkse energetische kosten weer die nodig zijn om de woning te verwarmen, te koelen en te ventileren. Deze kosten worden vergeleken met een standaardwoning van 150m³. Het label varieert van A++ (zeer zuinig) tot G (zuinig).

Welke verschillende soorten energielabels zijn er?

In Nederland zijn er drie soorten energielabels voor huizen: het Energielabel A, B of C. Het label geeft de hoeveelheid energie weer die het huis per jaar verbruikt. Het Energielabel A is het meest energiezuinige en het label C is het minst energiezuinige.

Wat is het doel van het Energielabel?

Het Energielabel is een officieel document dat de energetische kwaliteit van een woning aangeeft. Het label geeft informatie over het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de isolatiewaarde van een woning. Deze informatie is belangrijk omdat het kan helpen bij het maken van keuzes over energiebesparende maatregelen.